Sản phẩm

Mã Hóa Dữ Liệu - SecureData

SecureData - Giải pháp mã hóa dữ liệu người dùng dựa trên chính sách, hoạt động thông-minh, tính tự động, độ linh hoạt cao. SecureData bảo vệ các dữ liệu tránh bị khai thác từ các rò rỉ dữ liệu ngoài ý muốn. Với công nghệ độc đáo 3P (Proactive, Pervasive, Persistent) kết hợp Application Binding và........

SecureData_for_servers

SecureData, giải pháp bảo vệ dữ liệu đầu cuối, đảm bảo các máy chủ quan trọng trong mạng doanh nghiệp không bị rò rỉ dữ liệu mà không cần phải kết hợp một loạt các giải pháp khác nhau, nó tự tay bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của tổ chức được lưu trữ trên máy chủ tập tin, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp,.....

SecureData_for_sharepoint

SecureData, là giải pháp hiệu quả cho an ninh dữ liệu và kiểm soát truy cập dữ liệu cho các kho lưu trữ Microsoft-SharePoint, máy chủ, các ứng dụng, và các cơ sở dữ liệu. Nó tự động bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm của người dùng doanh nghiệp tại nơi làm việc, nghỉ ngơi và khi di chuyển mà không cần sự can thiệp của người dùng.......