Sản phẩm

SecureEmail

SecureAge  SecureEmail , một trong những thành phần cốt lõi của bộ phần mềm bảo mật SecureAge, là giải pháp hoàn hảo để chống lại các mối đe dọa đối với email. SecureEmail đảm bảo tính xác thực và bảo mật của email thông qua việc thực hiện chữ ký số và mã hóa email theo tiêu chuẩn IETF S/MIME (RFC 3851).........