Sản phẩm

Phần mềm bảo mật SecureAge


- SecureAge là công ty hàng đầu về các giải pháp bảo vệ dữ liệu.
- Chuyên cung cấp các giải pháp giúp ngăn chặn, bảo vệ dữ liệu trong các lĩnh vực tài chính, y tế, sản xuất...
- SecureAge có trụ sở tại : USA, Japan, Taiwan, Singapore.
- Focus Technology đơn vị phân phối sản phẩm mã hóa SecureAge duy nhất tại Việt Nam.