Sản phẩm

SecureAge Management Server


Máy chủ quản lý SecureAge_Management_Server đem đến khả năng kiểm soát và quản lý tập trung các sản phẩm trong bộ phần mềm bảo mật SecureAge, như SecureageEmail, SecureageData, SMS giúp quản trị viên CNTT sắp xếp hợp lý, giảm đáng kể thời gian quản lý các chính sách và cấu hình an ninh khi triển khai nhiều SecureAge trong công ty.

SecureAge Management Server

Hoạt động như thế nào?

SecureAge Management Server gồm 3 thành phần:

1. Role-based Policy Server

Thành phần Role-based Policy Server của SecureAge Management Server giúp quản trị hệ thống đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng an ninh của bộ phần mềm bảo mật SecureAge. Chức năng này cho phép lập chi tiết các chính sách bảo mật trực tuyến, ngoại tuyến và tạm thời để tùy biến và quản lý người dùng SecureAge dựa trên vai trò của họ. Quản lý kiểm soát truy cập tập trung bảo vệ tốt hơn các dữ liệu nhạy cảm và các ứng dụng, tránh việc bị sử dụng trái phép, đặc biệt là người dùng với quyền hạn chế hoặc những người đã rời khỏi tổ chức.Khi triển khai SecureAge SecureData, quản trị hệ thống có thể dễ dàng cấu hình và quản lý tập trung đặc quyền của người dùng cá nhân trong một tổ chức thông qua các hướng dẫn chính sách. Có thể áp các chính sách khác nhau lên các người dùng khác nhau, dựa trên vai trò chức năng của họ trong tổ chức. Ví dụ, các quyền truyền tải tài liệu ở dạng thông thường cho đối tác bên ngoài, giải mã thông tin trên các thiết bị lưu trữ  thông tin bên ngoài được gán cho các người dùng cụ thể dựa trên chức năng công việc của họ. Các chính sáchcó thể được thay đổi dễ dàng khi người dùng chuyển sang bộ phận khác hoặc được phân công công việc khác trong tổ chức.

2. Log Server

Log Server cung cấp cho doanh nghiệp một tầm nhìn toàn diện đến từng hành vi truy cập dữ liệu của người dùng trong tổ chức. Nó tạo hồ sơ nhằm ghi lại các sự kiện truy cập tập tin và an ninh, giúp dễ dàng cho việc theo dõi và giám sát các hoạt động truy cập tập tin bao gồm cả thông tin về những ứng dụng nào truy cập vào tập tin đó.
Log Server với khả năng quản trị và kiểm toán giúp các tổ chức xem và ghi lại hành vi người sử dụng, đáp ứng quy chế quản lý chính sách và kiểm toán nội bộ chặt chẽ. Log Server cũng đem đến khả năng quản lý phiên làm việc tập trung thông qua việc kiểm soát đăng nhập người dùng và tạo bản ghi các hoạt động của họ trong suốt thời gian đăng nhập. Khi mạng công ty bị nghi ngờ là bị tấn công, các bản ghi này trở thành bằng chứng cực kỳ hữu ích để theo dõi các hành vi mang tính nguy hại. Các bản ghi này có thể được gửi đến máy chủ syslog bên thứ ba để phân tích và theo dõi các hoạt động bất thường.

3. Key Management Server

Key Management Server là một thành phần chính quan trọng khác của Server Management SecureAge, đóng vai trò như là một Certificate Authority (CA) trong việc quản lý các giấy chứng nhận số và các khóa mã hóa cho các người dùng SecureAge . Key Management Server hợp nhất việc kiểm soát các công việc thiết lập, quản lý, tạo và thu hồi giấy chứng nhận số của người dùng.

Ngoài việc cấp giấy chứng nhận số , Key Management Server cũng cung cấp các chức năng khác như danh bạ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Certificate Revocation List (CRL) Publishing, máy chủ Online Certifi-cate Status Protocol (OCSP), cũng như gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận. Khả năng mã hóa khóa cho phép quản trị viên có thể sao lưu và phục hồi khóa khi người dùng lỡ tay đánh mất hoặc khi họ rời khỏi tổ chức, điều này cho phép các tổ chức hoàn toàn yên tâm khi biết rằng dữ liệu sẽ không bị mất ngay cả khi người dùng đánh mất hay thay khóa mới.

Các chức năng chính

•  Dễ dàng cấu hình chính sách đáp ứng theo từng yêu cầu an ninh của doanh nghiệp.
•  Chính sách kiểm soát người dùng cho phép gán quyền bảo mật khác nhau lên các  người dùng khác nhau.
•  Cung cấp tầm nhìn đầy đủ bản ghi kiểm toán truy cập dữ liệu phục vụ cho mục đích  phân tích pháp y và truy tìm dấu vết.
•  Cập nhật chính sách và quản lý bản ghi thông qua giao diện Web.
•  Hỗ trợ tiêu chuẩn PKCS#1, #5, # 7, #8, #9, #10, #11, #12.
•  Hỗ trợ các hàm băm MD5, SHA-1 và SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512).
•  Hỗ trợ không giới hạn độ dài khóa RSA, DSA, ECDH và ECDSA.
•  Hỗ trợ đầy đủ giấy chứng nhận, CRL và OCSP.
•  Hỗ trợ PKI / CA hãng thứ 3 để xác thực và kiểm tra tính hợp lệ thông qua giấy  chứng nhận.
•  Tuân thủ toàn diện định dạng số X.509 v3 và PKIX mở rộng.
•  Hỗ trợ nhập, xuất các khoá và chứng nhận theo định dạng PKCS # 12, DER và PEM.
•  Hỗ trợ SecureAge CA và các nhà cung cấp CA công cộng.

Thông tin tham khảo thêm?
General Enquiry:  info@fotech.vn
support@secureage.com
Technical Support:  support@fotech.vn
 www. secureage.com

Copyright © 2011 SecureAge Technology Pte Ltd. All rights reserved.