Sản phẩm

Mã Hóa Dữ Liệu - SecureDataSecureData là gì?


SecureData - Giải pháp mã hóa dữ liệu người dùng dựa trên chính sách, hoạt động thông-minh, tính tự động, độ linh hoạt cao. SecureData bảo vệ các dữ liệu tránh bị khai thác từ các rò rỉ dữ liệu ngoài ý muốn. Với công nghệ độc đáo 3P (Proactive, Pervasive, Persistent) kết hợp Application Binding và Application Whitelisting, SecureData không chỉ đảm bảo dữ liệu của bạn luôn duy trì trong tình trạng được bảo vệ, mà còn có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa, hành động tấn công như Advanced Persistent Threats (APT), can thiệp dữ liệu ác ý, nghe lén mạng.


Ưu điểm SecureData so với Mã hóa đĩa (Full Disk Encrypion)

   SecureData Mã hóa đĩa 
Đối tượng mã hóa   • Mã hóa các dữ liệu theo chính sách
• Tất cả các tập tin được tạo ra, chỉnh sửa, đi
chuyển hoặc sao chép vào các thiết bị lưu trữ đều được mã hóa.
 • Mã hóa toàn bộ ổ đĩa và hệ điều hành
. Tất cả các tập tin khi di chuyển hoặc sao chép vào thiết bị lưu trữ khác không còn được bảo vệ và lưu trữ dưới dạng thông thường.
 Cấp độ rò rỉ dữ liệu  • Mã hóa ở cấp độ tập tin đảm bảo tất cả các tập tin luôn được mã hóa tại mọi thời điểm.
• Bảo mật tối đa, chống rò rỉ dữ liệu ngoài ý muốn và các khai thác bất hợp pháp.
 • Bất kỳ ai có quyền truy cập trực tiếp hoặc từ xa   tới máy tính đều có thể xem, truy cập và chép dữ liệu ra bên ngoài.
 Mã hóa
trong suốt
đơn nhất
 • Mã hóa tập tin trước khi rời khỏi máy khách và vẫn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng tới các máy chủ tập tin.
• Chi phí đầu tư hiệu quả, tính trong suốt, không phức tạp và đơn nhất, không phục thuộc vào thiết bị lưu trữ và mạng.
 • Dữ liệu không được bảo vệ mỗi khi bạn rời  khỏi máy.
• Mã hóa đĩa cần thêm sự hỗ trợ từ các giải pháp mã hóa khác để bảo mật cho các dữ liệu lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ hoặc qua mạng.
 Chia sẻ dữ liệu an toàn
Kiểm soát bảo mật dựa trên chính sách
 • Cho phép chia sẻ dữ liệu an toàn giữa những người dùng có thẩm quyền.
• Cho phép người dùng thiết lập chính sách để
áp đặc mức độ quyền truy cập đối với những người dùng khác.
 • Không thể chia sẽ dữ liệu một cách an toàn.
• Không có cơ chế kiểm soát truy cập.
 Sao lưu an toàn
Hiệu quả
 • Cho phép người dùng thực hiện sao lưu an
toàn  theo cơ chế cộng dồn, chỉ các tập tin có  thay đổi mới sao lưu, làm giảm đáng kể không  gian lưu trữ.
• Các tập tin dữ liệu sao lưu trong băng vẫn  được mã hóa.
 • Sao lưu các dữ liệu được mã hóa bằng cách sao chép toàn bộ ảnh đĩa sẽ ngốn không gian lưu trữ rất lớn.
• Dữ liệu sao lưu vào băng từ sẽ không được bảo vệ và có thể đọc dưới dạng thông thường.
 Cấu hình và cài đặt
nhanh chóng dễ dàng
 • Cơ chế mã hóa trong suốt và tự động mà  
không có sự tham gia của người sử dụng.
• Người dùng nhẹ gánh bởi các cấu hình và  thiết lập đơn giản.
 • Cần các mật khẩu hay token khác nhau để tạo đĩa CD khởi động khẩn cấp.
• Tốn hàng giờ để hoàn tất quá trình cài đặt.
 MySecureDrive
(www.mysecuredrive.com)
 • Cho phép người dùng chia sẻ các tập tin một sách an toàn qua bất kỳ thiết bị lưu trữ nào cho  những người dùng không sử dụng SecureData.
• Chép vào ổ lưu trữ và chạy MySecureDrive để kích hoạt tính năng mã hóa và giải mã dữ liệu.
 • Không thể chia sẽ dữ liệu một cách an toàn với bất kỳ ai.

Các chức năng chính

1. Bảo vệ tính riêng tư dữ liệu


• Mã hóa trong suốt và tự động hoàn toàn tất cả dữ liệu, bao gồm tất cả các tập tin tạm và tập tin trang hệ thống, tại bất kỳ thời điểm nào.
• Mã hóa hoàn toàn dữ liệu mạng như máy chủ tập tin  mạng và ổ đĩa mạng.
• Mã hóa trong suốt, một lần các tập tin được tạo ra, chỉnh sửa, sao chép, di chuyển đến tất cả các thiết bị lưu trữ như các máy chủ tập tin, các ổ đĩa mạng, đĩa cục bộ, USB/Firewire, Media card, CD/DVD, băng từ sao lưu và đĩa mềm.
• Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu mà không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tính bảo mật dữ liệu.
• Phòng chống hành vi đánh cắp dữ liệu từ người dùng nội bộ trong công ty

2. Bảo mật dựa trên chính sách. Kiểm soát quản lý tập trung

• Dễ dàng cấu hình chính sách kiểm soát, đáp ứng các yêu cầu khác nhau của bảo mật doanh nghiệp.
• Chính sách kiểm soát người dùng cho phép áp đặt các quyền khác nhau cho từng người dùng.
• Quản lý cập nhật và log tập trung bằng giao diện Web.
• Đóng gói chuẩn MSI cho phép triển khai tập trung thông  qua GPO, SMS, Tivoli, vv.
• Sử dụng cùng cơ sở hạ tầng cho công việc cập nhật chính sách

3. Tuân thủ các quy định hiện hành

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
• Data Privacy Bill (eg. California SB 1386)
• Protection of Sensitive Agency Info (White House-OMB)
• Sarbanes-Oxley (SOX)
• Health Insurance Portability & Accountability Act (HIPAA)
• Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)

4. An ninh dữ liệu cấp độ quân sự

• Kết nối xác thực 2 chiều TLS/SSL đảm bảo bảo vệ toàn diện
• Hỗ trợ mặc định mã hóa 256-bit AES.
• Hỗ trợ không giới hạn độ dài khóa RSA, DSA, ECDH & ECDSA
• Cho phép nhiều profile người dùng, không giới hạn khóa  người dùng
• Tối ưu hóa PKI cho phép quản lý cục bộ các chứng chỉ khách.
. Hỗ trợ toàn diện chứng chỉ, CRL và OCSP.
. Cho phép người dùng tạo chứng chỉ tự ký
• Hỗ trợ tất cả chứng chỉ theo chuẩn X.509 v3

5. Hỗ trợ an ninh dữ liệu 2 yếu tố với. Smart Card / USB Token

• Tuân thủ tiêu chuẩn PKCS#11
• Hỗ trợ đồng thời và nhiều smart card và USB token
• Hỗ trợ khóa mềm bảo vệ bằng mật khẩuThông tin tham khảo thêm

General Enquiry:  info@fotech.vn
support@secureage.com
Technical Support:  support@fotech.vn
 www. secureage.com
 www.lockcube.com

Copyright © 2012 SecureAge Technology Pte Ltd. All rights reserved.