Sản phẩm

SecureEmail


SecureAge SecureEmail là gì?

SecureAge  SecureEmail , một trong những thành phần 
cốt lõi của bộ phần mềm bảo mật SecureAge, là giải pháp hoàn hảo 
để chống lại các mối đe dọa đối với email. SecureEmail đảm bảo 
tính xác thực và bảo mật của email thông qua việc thực hiện chữ ký 
số và mã hóa email theo tiêu chuẩn IETF S/MIME (RFC 3851). 
 
Điều gì tạo nên tính độc đáo của SecureEmail?

1. Kiểm soát an ninh dựa trên chính sách

Kiểm soát an ninh dựa trên chính sách mạnh mẽ, SecureEmail cho phép gán nhãn lên thông tin email nhạy cảm. Mỗi email được gán nhãn sẽ được kiểm soát khi gửi, lưu trữ, chuyển tiếp và trả lời. Các nhãn  phân loại email như “Con dential”, “Secret” và “Protected” có thể được dễ dàng định nghĩa thông qua công cụ cấu hình.
Những nhãn này có thể được thêm vào trong tiêu đề email để thuận tiện khi xem trong danh sách email. Chúng thậm chí có thể được thêm vào trong MIME header để Mail Server (MTA) dựa trên đó có  thể áp đặt thêm chính sách kiểm soát email.

2. Tích hợp với hầu hết các phần mềm email

SecureEmail tích hợp đơn giản với hầu hết các nền tảng như Lotus Notes và Microsoft. Ta có thể dễ dàng triển khai SecureEmail mà không cần phải thay đổi phần mềm email hiện tại hay phải sử dụng phần mềm khác. Ta có thể thậm chí kết hợp với hệ thống an ninh email hiện hữu với việc thêm các tính năng bảo mật email như phân loại bảo mật email, chính sách an toàn email, vào hệ thống thông tin email hiện hữu.

3. Hỗ trợ không giới hạn độ dài chữ ký và mã hóa

SecureEmail  bảo vệ tất cả các thông điệp và tệp đính kèm khi truyền đi bằng cách sử dụng toán RSA với độ dài khóa không giới hạn, mã hóa 168-bit 3DES, AES 256 bit. 
Đối với các dữ liệu được truyền trong môi trường bảo mật hoàn chỉnh, thực hiện chữ ký số và mã hóa với độ dài khóa đủ mạnh để chống lại các cuộc tấn công dạng bruteforce đóng vai trò rất quan trọng.

4. Hỗ trợ lưu không giới hạn các khóa

SecureEmail đảm bảo rằng tất cả các email lưu trữ vẫn được giải mã với các khóa mới gia hạn. Nó cho phép truy cập không giới hạn đến các khóa cũ và tự động lựa chọn khóa thích hợp để giải mã bất kỳ email cũ nào, theo yêu cầu của khách hàng.

5. Tiện ích Migration Tool cho phép mã hóa lại các email cũ với khóa mới. 

Công cụ chuyển đổi mạnh mẽ Migration Tool cho phép quản trị viên sử dụng khóa cũ để chuyển đổi mã hóa. Sau khi chuyển đổi, các email nằm trên máy chủ email và trong thư mục lưu trữ sẽ được mã hóa với các khóa mới, khóa cũ ngay sau đó có thể được loại bỏ.

6. Hỗ trợ tiêu chuẩn S/MIME V2, V3 và V3.1

SecureEmail sử dụng chuẩn S/MIME (Secure/ Multipur-pose Internet Mail Extensions) để bảo mật việc gửi và nhận  email và tệp đính kèm. Secureage hỗ trợ phiên bản mới S/MIME v3.1 đi kèm với khả năng nén mail, điều này làm giảm đáng kể kích thước của email và tệp đính kèm 5 lần, đồng thời giảm rất nhiều thời gian cho công việc mã hóa dữ liệu.

7. Bảo vệ tính toàn vẹn của Email Header

SecureAge SecureEmail thực hiện ký số và mã hóa cả tiêu đề và nội dung email một cách an toàn nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của email. SecureEmail trước tiên sẽ kiểm tra và xác minh tính toàn vẹn của email header bằng cách đối chiếu với các email header nằm trong hộp thư đến, sau đó nó sẽ cảnh báo cho người nhận nếu có sự khác biệt được tìm thấy.

8. Hỗ trợ các thuật toán mã hóa định nghĩa bởi người dùng

SecureEmail hỗ trợ các thuật toán mã hóa do người dùng tự định nghĩa. Các cơ quan chính phủ, quân đội, các tổ chức có thể chọn lựa để kết hợp các thuật toán được phát triển riêng của họ vào SecureEmail nhằm tăng cường sức mạnh bảo mật hệ thống email của họ. Các thuật toán mã hóa này có thể theo chuẩn hoặc không theo chuẩn.

9. Digital Rights Management (DRM). Quản lý quyền trên dữ liệu số

SecureEmail  DRM  là một phần mở rộng của SecureAge.  Nó cho phép ngưởi gửi định thêm quyền của email được gửi và áp đặt những hạn chế nhất định lên người nhận khi họ truy cập email. Về cơ bản, nó có thể hạn chế người nhận thông qua các tùy chọn không được sao chép, lưu, in ấn, chụp màn hình, phản hồi và chuyển tiếp email. Người gửi email thậm chí có thể xác định thời hạn hết hạn của email để cấm người nhận xem nội dung của email mỗi khi nó hết hạn, và tất cả các email hết hạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Các tính năng chính

1. Tự động tìm kiếm chứng chỉ của người nhận 

SecureEmail sẽ tự động thực hiện một tra cứu thư mục danh bạ LDAP/AD để tìm chứng chỉ người nhận. Sau khi định vị các chứng chỉ người nhận, nó sẽ tự động lấy các giấy chứng nhận này về sử dụng và lưu lại để sử dụng cho những lần sau.

2. Hỗ trợ kiểm tra danh sách chứng chỉ bị thu hồi

Chức năng kiểm tra danh sách chứng chỉ bị thu hồi của SecureEmail sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của các chứng chỉ số mỗi khi chúng được sử dụng. Danh sách chứng chỉ bị thu hồi (Certificate Revocation List - CRL) sẽ tự động cập nhật các chứng chỉ để đảm bảo tính hợp lệ của chúng. Nếu bất kỳ giấy chứng nhậnđược phát hiện bị thu hồi, nó sẽ tự động lấy chứng chỉ mới để thay thế chứng chỉ cũ.
 
3. Hỗ trợ Online Certificate Status Protocol (OCSP) 

Tính năng OCSP cho phép SecureEmail kiểm tra trực tuyến tính hợp lệ của các chứng chỉ. Theo đó, một chứng chỉ số được coi là hợp lệ khi phần mềm SecureAge gửi yêu cầu kiểm tra tình trạng chứng chỉ đến bộ đáp ứng OCSP và nhận được phản hồi là tốt.

4.   Hỗ trợ SecureAge Management Server

SecureAge SecureEmail hỗ trợ quản lý tập trung bởi máy chủ quản lý SecureAge Management Server (SMS). SMS cho phép các doanh nghiệp kiểm soát tập trung tất cả các phần mềm SecureAge. Nó cung cấp các chính sách kiểm soát tập trung, bản ghi nhật ký, và quản lý khoá cho SecureAge SecureEmail.

5. Tuân thủ theo các quy định hiện hành
 
Sử dụng SecureAge SecureEmail minh chứng cơ quan bạn đang tuân thủ hoàn toàn các quy định như California Security Breach  Information  Act  (Senate  Bill  1386), Sarbanes-Oxley Act of  (SOX), Health  Information Portabil-ity  and  Accountability  Act  of 2002 1996 (HIPAA) và Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 (GLBA).

Thông tin tham khảo thêm?
General Enquiry:  info@fotech.vn
support@secureage.com
Technical Support:  support@fotech.vn
 www. secureage.com

Copyright © 2011 SecureAge Technology Pte Ltd. All rights reserved.