giải pháp

SecureData for cloud

SecureData for cloud là giải pháp lý tưởng cho bảo mật dữ liệu đám mây nhằm ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu, bằng cách không ngừng bảo vệ dữ liệu của người dùng dù dữ liệu đang ở trạng thái lưu trữ ...

Xem tiếp
SecureData for servers

SecureData for servers, giải pháp bảo vệ dữ liệu đầu cuối, đảm bảo các máy chủ quan trọng trong mạng doanh nghiệp không bị rò rỉ dữ liệu mà không cần phải kết hợp một loạt các giải pháp khác nhau...

Xem tiếp
SecureData for sharepoint

SecureData for sharepoint, giải pháp hiệu quả cho an ninh dữ liệu và kiểm soát truy cập dữ liệu cho các kho lưu trữ Microsoft-SharePoint, máy chủ, các ứng dụng, và các cơ sở dữ liệu...

Xem tiếp
  1