SecureData for sharepointSecureData hỗ trợ Microsoft SharePoint


SecureData, là giải pháp hiệu quả cho an ninh dữ liệu và kiểm soát truy cập dữ liệu cho các kho lưu trữ Microsoft-SharePoint, máy chủ, các ứng dụng, và các cơ sở dữ liệu. Nó tự động bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm của người dùng doanh nghiệp tại nơi làm việc, nghỉ ngơi và khi di chuyển mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Các chức năng chính

  1. Quản lý tài liệu An Toàn

SecureData cho SharePoint, với công nghệ bảo vệ dữ
liệu 3P độc quyền (chủ động, rộng khắp và liên tục),
đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trong các kho
SharePoint tự động được mã hóa mà không cần có sự
tham gia của bất kỳ người dùng; và dữ liệu được liên
tục được mã hóa tại nơi làm việc, lúc nghỉ và khi di
chuyển. Dữ liệu được mã hóa ngay từ thời điểm lần
đầu tiên được tạo ra đến khi nó được thay đổi, di
chuyển, hoặc sao chép vào các phương tiện lưu trữ
khác, bao gồm cả ổ đĩa fash USB, ổ đĩa cứng gắn
ngoài, hoặc tải lên máy chủ SharePoint. Với Secure-
Data, người dùng không cần phải nhờ đến các biện
pháp an ninh phức tạp khác để thực hiện. Nó cũng làm
giảm gánh nặng huấn luyện nhân viên sử dụng hiệu
quả nhất SharePoint trong tổ chức. Quan trọng nhất,
nó ngăn chặn việc nghe lén mạng không mong muốn
nhằm đánh cắp thông tin hữu ích, đồng thời giảm
thiểu nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

2. Secured Document Sharing

SecureData cho phép chia sẽ tập tin an toàn giữa
những người dùng SharePoint. Người dùng chỉ cần
tạo một thư mục chia sẽ trong một thư viện tài liệu
SharePoint và chỉ định một danh sách các người
dùng hợp pháp có quyền truy cập vào các dữ liệu
được mã hóa đó. Điều này đảm bảo rằng chỉ có người
dùng có thẩm quyền với khóa mã hóa đúng mới có
thể truy cập và giải mã các tập tin trong thư mục
được chia sẻ. Do đó, khi các quản trị viên hiếu kỳ hoặc
những kẻ nghe lén mạng cố gắng mở các tập tin
được mã hóa, sẽ không đọc được các tập tin đó vì
không có khóa mã hóa của người dùng thích hợp.
 


3. An ninh cơ sở dữ liệu

SecureData cho SharePoint tích hợp chặt chẽ công nghệ độc quyền bảo vệ dữ liệu 3P với Application Binding để mã hóa một cách an toàn tất cả nội dung các cơ sở dữ liệu trên máy chủ. Application Binding cho phép người dùng SharePoint định ra quy tắc chỉ có ứng dụng Sharepoint mới có thể đọc được cơ sở dữ liệu SharePoint, do đó ngăn ngừa bất kỳ ứng dụng khác truy cập vào các cơ sở dữ liệu. Không có kẻ hở để các quản trị viên sao chép hoặc ăn cắp thông tin nhạy cảm khi thực hiện việc sao lưu.

4. Kiểm soát ứng dụng SharePoint và Truy xuất dữ liệu

SecureData cho SharePoint cung cấp một bản ghi kiểm toán truy cập dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giám sát liên tục thao tác thực thi ứng dụng SharePoint và truy cập dữ liệu. Bản ghi kiểm toán cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các tập tin được truy cập bởi ứng dụng SharePoint, việc di chuyển thông tin đến các thiết bị bên ngoài, thông tin quyền sở hữu tập tin, và các hoạt động bị chặn. Nếu bản ghi cho thấy các hoạt động đi chệch khỏi sự thực thi của các ứng dụng hoặc truy cập dữ liệu được định trước, quản trị viên sẽ có thể lấy được thông tin toàn diện từ các bản ghi để từ đó tiến hành bất kỳ cuộc điều tra pháp y số nào nếu thấy cần thiết. Bản ghi kiểm toán cũng giúp giảm thiểu rủi ro đến từ các phần mềm độc hại tiên tiến thông qua việc dễ dàng và nhanh chóng xác định các mối đe dọa tiềm năng nào đang được tiến hành.


Thông tin tham khảo thêm?
General Enquiry:  info@fotech.vn
support@secureage.com
Technical Support:  support@fotech.vn
 www. secureage.com

Copyright © 2012 SecureAge Technology Pte Ltd. All rights reserved.